הדיה של הוריקן 'סנדי' עדיין לא שככו • לפניכם גלריה נוספת של תמונות מחילוץ ספרי התורה ושאר תשמישי קדושה מבתי הכנסת בשכונת פארקאווי אשר בקווינס

חילוץ ספרי תורה (2) חילוץ ספרי תורה (3) חילוץ ספרי תורה (4) חילוץ ספרי תורה (5) חילוץ ספרי תורה (6) חילוץ ספרי תורה (7) חילוץ ספרי תורה (8) חילוץ ספרי תורה (9) חילוץ ספרי תורה (10) חילוץ ספרי תורה (11) חילוץ ספרי תורה (12) חילוץ ספרי תורה (13) חילוץ ספרי תורה (14) חילוץ ספרי תורה (15) חילוץ ספרי תורה (16) חילוץ ספרי תורה (17) חילוץ ספרי תורה (18) חילוץ ספרי תורה (19) חילוץ ספרי תורה (20) חילוץ ספרי תורה (21) חילוץ ספרי תורה (22) חילוץ ספרי תורה (23) חילוץ ספרי תורה (24) חילוץ ספרי תורה (25) חילוץ ספרי תורה (26) חילוץ ספרי תורה (27) חילוץ ספרי תורה (1)