מאות איש בראשות רבנים וגדולי תורה, השתתפו בהלווית בנו של רבה של ירושלים הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, ששימש כרבה של פריז בצרפת > שמואל אלבז תיעד

לוויה הרב דוד משאשלוויה הרב דוד משאש (1)לוויה הרב דוד משאש (2)לוויה הרב דוד משאש (3)לוויה הרב דוד משאש (4)לוויה הרב דוד משאש (5)לוויה הרב דוד משאש (6)לוויה הרב דוד משאש (7)לוויה הרב דוד משאש (8)לוויה הרב דוד משאש (9)לוויה הרב דוד משאש (10)לוויה הרב דוד משאש (11)לוויה הרב דוד משאש (12)לוויה הרב דוד משאש (13)לוויה הרב דוד משאש (14)לוויה הרב דוד משאש (15)לוויה הרב דוד משאש (16)לוויה הרב דוד משאש (17)לוויה הרב דוד משאש (18)לוויה הרב דוד משאש (19)לוויה הרב דוד משאש (20)