גלריה: סיום הש"ס בעיון בישיבת 'אור לציון'

מפעם לפעם מתקיים בישיבה סיום הש"ס בעיון אשר נלמד על ידי אחד מבחירי הקיבוץ, ונחוג במעמד רב רושם בהשתתפות מאות בחורי הישיבה, ובראשות ראש הישיבה הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, הגאון רבי צבי פרצוביץ שליט"א, ושאר רבני הישיבה

בצל הקורונה ולמרות המצב המורכב, הלימודים בישיבת 'אור לציון' בירושלים נמשכים כסדרן, ואמש אף התכנסו תלמידי הישיבה בצוותא למעמד מיוחד לרגל 'סיום הש"ס'.

מפעם לפעם מתקיים בישיבה סיום הש"ס בעיון אשר נלמד על ידי אחד מבחירי הקיבוץ, ונחוג במעמד רב רושם בהשתתפות מאות בחורי הישיבה, ובראשות ראש הישיבה הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, הגאון רבי צבי פרצוביץ שליט"א, ושאר רבני הישיבה.

ראש הישיבה שיבח את המנהג בישיבה בסיומי הש"ס, אך זה רק לצד לימוד בעיון רב, כדרכו של אביו הגדול מרן האור לציון זצ"ל, אשר היה ראש הלוחמים בלימוד השטחי ללא עמל ויגיעה.

הגאון רבי צבי פרצוביץ שליט"א, אשר משמש ראש בקיאות בישיבה ומוסר חבורות בפני הקיבוץ, דיבר על יגיעת התורה של בני הקיבוץ, והעיד שהוא עומד לפעמים נדהם בעת שהוא מוסר חבורות בישיבה, מהתפיסה המהירה וההבנה העמוקה של הבחורים. עוד סיפר על עמל התורה של ר' ברוך בער ליבוביץ ור' שמעון שקופ, כפי ששמע וקיבל מרבותיו שכל עוד חיו ועמלו בתורה זכותם הגנה על יהדות פולין וליטא, ותכף אחר הסתלקותם עלה הצורר ימ"ש.

למעמד שלחו את ברכתם 'חתני הש"ס' – בוגרי הישיבה, אשר זכו לסיים את הש"ס בעיון בזמן לימודם בישיבה.

יצוין שבני הישיבה ברובם עברו את הקורונה בסוף זמן אלול, ובראש השנה חולק ההיכל בין חיוביים ושליליים, אך לצד זה ההקפדה בישיבה נמשכת כל הזמן, וכעת הישיבה מחולקת לארבע קפסולות של חמישים בחורים בכל אחת.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו