למלון ניר עציון נאספו ובאו כל המי ומי בעסקונה החרדים • ראשי ערים חברי מועצות ועיריות חברי כנסת עיתונאים כלי תקשורת • צפו בגלריה ענקית מהדיונים המשותפים והפוריים של העוסקים בצרכי ציבור

כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים כנס הנבחרים