העיר אשדוד ממשיכה לחטוף ירי לעברה, היום נורו עשרות טילים לעברה, כשאחת מהם נחתה על גג בנין ולא התפוצצה, חבלני משטרה טיפלו בו, וכרגיל הקהל התקהל מתחת לבית לצפות במחזה הנדיר - צילום אשדוד בכותרות

זירת נפילה על גג בנין באשדוד (1) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (2) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (3) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (4) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (5) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (6) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (7) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (8) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (9) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (10) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (11) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (12) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (13) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (14) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (15) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (16) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (17) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (18) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (19) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (20) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (21) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (22) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (23) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (24) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (25) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (26) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (27) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (28) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (29) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (30) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (31) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (32) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (33) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (34) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (35) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (36) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (37) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (38) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (39) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (40) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (41) זירת נפילה על גג בנין באשדוד (42) זירת נפילה על גג בנין באשדוד

צילום: חדשות שלנו

זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (1) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (2) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (3) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (4) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (5) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (6) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (7) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (8) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (9) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (10) זירת נפילת טיל באשדוד, צילום חדשות שלנו (11)