רואים את קרבת החסידים לאדמור הקוה"ט שליט"א
וייל קארלין איז פייער!!!!!!!!
{למבינים בלבד}