וישר כח גדול להרב מנחם כרמל!!
שהירים את המפעל האדיר "ועדת הדיור" של דגל התורה