בשעה שבכל העולם מדליקים את נרות חנוכה בכדי הודות ולהלל על הניסים הגדולים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, יצא צלם JDN לרחובות השכונה החרדית ויליאמסבורג ומגיש לנו כאן גלריה מלאה בניחוחות הוד וקדושת הימים

חנוכה אין ויליאמסבורג חנוכה אין ויליאמסבורג חנוכה אין ויליאמסבורג חנוכה אין ויליאמסבורג חנוכה אין ויליאמסבורג חנוכה אין ויליאמסבורג חנוכה אין ויליאמסבורג חנוכה אין ויליאמסבורג