בית המדרש היה מלא באלפי חסידים שהגיעו במצוות האדמו"ר אל הכנס | הרב יעקב ליצמן השמיע דברים בנוכחות האדמו"ר בהם אמר: 'אני מתחייב כי לא תהיה פשרה בגיוס, ולא יהיה אדם בישראל שירצה ללמוד ויכפו עליו גיוס, ללא מכסות וללא מסלולים'

אלפי חסידי גור תושבי ירושלים השתתפו הערב בכנס הבחירות המרכזי בחסידות אליו ציווה כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א לבוא ולהתלכד למען המערכה הגורלית בעוד שבוע בדיוק.

קרא עוד:

[postim]

בסביבות השעה 20:00 בית המדרש הגדול דחסידי גור ברח' רלב"ח בירושלים היה מלא עד אפס מקום, אלפי חסידים הגיעו כמצוות האדמו"ר לשמוע את דבר הכינוס, על הבימה ישב כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א ולצדדיו ראשי ועסקני החצר ובראשם שד"ר סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, את המעמד הנחה הרב אברהם יוסף ליזרזון הי"ו יו"ר החינוך העצמאי.

במהלך הכנס הוקראה הוראת האדמו"ר שאינה משתמעת לשני פנים, שיש להצביע אך ורק לרשימת יהדות התורה והשבת המאוחדת שסימנה ג', בנוסף מורה האדמו"ר לכל אחד ואחד לצאת ולפעול למען הצלחת הרשימה.

הרב ליצמן פנה בנאומו ואמר: 'אני לא מציע להם לנסות לגייס חרדים בכוח, והם יודעים שזה לא בר ביצוע, הם רק מתכננים להרוס ולמוטט את עולם הישיבות בהפסקת תקציבים, והם בונים על הפשרות שלנו, על כן אני מתחייב כי לא תהיה פשרה בגיוס, ולא יהיה אדם בישראל שירצה ללמוד ויכפו עליו גיוס, ללא מכסות וללא מסלולים'.

צילום: משה גולדשטיין

כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (1) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (2) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (3) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (4) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (5) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (6) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (7) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (8) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (9) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (10) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (11) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (12) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (13) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (14) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (15) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (16) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (17) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (18) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (19) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (20) כנס בחירות מרכזי בחסידות גור - צילום משה גולדשטיין (21)