רבני העדה החרדית ועמם רבבות אלפי ישראל התכנסו אמש באישון ליל בכיכר זופניק לזעוק מרה את האיסור להשתתף בבחירות וכן את התנגדותם לגזירת הגיוס

רבבות השתתפו אמש (שלישי) במעמד העצרת לקראת הבחירות ונגד גזירת הגיוס שהתקיימה ברחבת ככר זופניק – ירושלים.

 

קרא עוד:

[postim]

העצרת נפתחה באישון לילה סמוך לחצות, כאשר תיקון חצות נאמר ברוב עם, לאחר מכן קיבלו ע"ע עול מלכות שמים 'שמע ישראל' והאלפים זעקו 'ה' הוא אלוקים' שבעה פעמים, לאחר מכן פתח את העצרת בדברים חוצבי להבות ראב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א, אחריו נשא דברים מקירות לבו גם כ"ק הגאב"ד רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, השניים התייחסו בחריפות רבה גם נגד הרצון לכפות בכח גיוס בחורי ישיבות, וכן גבי האיסור ליטול חלק בבחירות לשיטתם.

בעצרת נראו משתתפים בין היתר: כ"ק אדמו"רים ממשכנות הרועים, דושינסקיא וכן הרבנים הגאונים הצדיקים חברי הבד"ץ: רבי אברהם יצחק אולמאן, רבי יעקב מנדל יורוביץ, רבי יהושע רוזנברגר, רבי נתן קופשיץ רבה של בית שמש, ורבי אהרן קאהן אב"ד נחלת אהרן בית שמש, שליט"א.

לפניכם תיעוד מהעצרת אמש, צילום: הרב ברוך אוביץ

עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (1) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (2) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (5) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (6) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (9) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (22) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (15) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (27) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (28) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (37) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (38) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (39) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (53) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (42) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (58) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (83) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (95) עצרת העדה החרדית נגד הבחירות והגיוס - צילום ברוך אוביץ (103)