ביום ראשון נחנך באנטוורפן בית 'הצלה' למקרי חירום, רבני אנטוורפן ובראשם הרב הראשי הגאון רבי דוד משה ליברמן והגאב"ד הגר"א שיף השתתפו במעמד סיירו בין כותלי הבניין ואף נשאו דברי ברכה | תיעוד

חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (1) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (2) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (3) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (4) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (5) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (6) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (7) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (8) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (9) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (10) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (11) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (12) חנוכת בית ' באנטורפן הצלה' (13)