בארה"ב הפורים רב המתמנה בדרך כלל בראש חודש אדר נהנה מכבוד ויקר בימיו הספורים עד יום פורים מישיבה בשולחן המזרח בהגיעו להשתתף באירועים | השבוע נצפה פורים רב של אחת החצרות בבורו פארק משתתף בחתונה | צפו

פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (1) פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (2) פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (3) פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (4) פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (5) פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (6) פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (7) פורים רב בחתונה בארה''ב ערב פורים ע''ג (8)