מצד אחד יהודים חרדים ומצד שני חרדים ציונים כך זה בבית שמש . . .