מחווה מיוחדת לגולשי אתר JDN שקיבלו ע"ע ללמוד משניות ולהדליק נר לעילוי נשמתם של אלו שאין מי שידליק עבורם נר נשמה | התפללנו עליכם בקברו של ר' אלימלך מליז'ענסק ביום ההילולא שלו שחל אתמול.

אתמול (ראשון) ביום היארצייט של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, כאשר מאות ואלפים עלו להשתטח על ציונו הק' בליזענסק שבפולין, נצפה שם גם הרה"צ ר' ראובן צבי כהנא שליט"א יו"ר שומע תפילה נו"נ לבעל ההילולא, כשהוא מעתיר על תורמי שומע תפלה ועל כל אלו שקבלו ע"ע ללמוד ולהדליק נר לע"נ של הנשמות הגלמודות.

קרא עוד:

[postim]

כמו"כ התפללו עליכם גם בציון הק' של הבני יששכר בעיר דינוב, ואצל ציון הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ בעיר לאנצוט, ועל ציון הרה"ק בעל הדברי יחזקאל בעיר שינאווא.

כידוע, כל מטרת הקמת המוסד של "שומע תפילה" הינה אך ורק בכדי להפיץ את רעיון "חסד של אמת", וב"ה במשך השנים האחרונות אט אט הצליחו להחדיר את העניין, ויש היום עוד ועוד יהודים שמצטרפים למעגל הגדול של "גומלי חסד של אמת" אם ע"י לימוד והדלקת נר לעילוי נשמתם ואם ע"י תרומה למוסדות שומע תפילה העושים גדולות ונצורות למען נשמות אלו.

אנו בJDN שמחים להיות שותפים למיזם נעלה זה, ואתם הגולשים מרוויחים מכך!

תמונות

שומע תפילה בלאנצהוט_01 שומע תפילה בליזענסק 03 שומע תפילה בליזענסק 05 שומע תפילה בליזענסק_02 שינאווא_01 שומע תפילה בדינוב