כותרות עיתוני סוף השבוע בארה"ב היו כמתבקש על הטרגדיה הנוראה בפטירתם הטראגית של בני הזוג ר' נחמן ורייזי גלויבער ע"ה | אספנו עבורכם את שערי העיתונים בניו יורק

dee voch der blat der yid di tzeitung hamodia yated