עשרות מתנדבי זק"א ת"א כולל יחידת הג'יפים נרתמו לטובת מבצע חלוקת קמחא דפסחא שע"י מוסדות 'זכור ליעקב' ק"ק עדן בראשות רב הקהילה הרב נתנאל זכריהו שליט"א | צילום: שוקי לרר JDN

מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (1) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (2) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (3) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (4) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (5) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (6) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (7) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (8) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (9) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (10) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (11) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (12) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (13) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (14) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (15) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (16) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (17) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (18) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (19) מבצע קמחא דפסחא שע''י קהילת עדן (20)