באשדוד קבע הרב הראשי הגאון רבי יוסף שיינין שליט"א למכור את החמץ לגוי כבר בי"ג, למען אלה שלא נמצאים בבתיהם ביום י"ד בניסן.

מכירת חמץ מוקדמת: ברבנות הראשית באשדוד ערכו בצהריים כבר 'מכירת חמץ יג' במעמד הרב הראשי הגר"י שיינין חברי בית הדין הגרי גאגולאשוילי רבה של יהדות גיאורגיה בארץ ובתפוצות וחבר לשכת הרה"ר, הגר"י קלמנוביץ רב מחלקת עירובין והגר"י בן-חמו וכן מפקחי הכשרות. את הכמירה ערכו בלשכתו של הרב הראשי הגר"י שיינין.

קרא עוד:

[postim]

המנהג למכירת החמץ ביום יג' ברבנות באשדוד, זוהי תקנתו של הרה"ר הגר"י שיינין מזה מס' שנים עקב אותם אלו שלא ימצאו בבתיהם ביום יד' לכן עורכים עבורם את מכירת החמץ יום קודם לכן בקנין גמור במעמד הגוי הקונה את החמץ בשטר מעשה בית דין והסכמה מלאה עם העדים המקפידים לראות את כל מהלך הקנין.

למחרת בבוקר ביום יד' עורכים שוב את מעשה מכירת חמץ במעמד הרבנים הראשיים ורבנים חשובים וכן מביאים את ברכת הרבנים הראשיים לתושבי העיר באותו מעמד.

מכירת חמץ יג ניסן על ידי הגרי שיינין רבה של אשדוד (1) מכירת חמץ יג ניסן על ידי הגרי שיינין רבה של אשדוד (2) מכירת חמץ יג ניסן על ידי הגרי שיינין רבה של אשדוד (3) מכירת חמץ יג ניסן על ידי הגרי שיינין רבה של אשדוד (4) מכירת חמץ יג ניסן על ידי הגרי שיינין רבה של אשדוד (5)