צלם המערכת שוקי לרר יצא בערב החג לתעד את עמך בית ישראל מתכוננים לבוא חג החירות ומקיימים את מצוות החג, בדיקת מכירת ושריפת חמץ, וכן הגעלת כלים | תיעוד מרהיב

ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (1) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (2) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (3) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (4) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (5) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (6) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (7) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (8) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (9) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (10) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (11) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (12) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (13) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (14) ליל בדיקת חמץ בבני ברק - צילום שוקי לרר (15) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (1) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (2) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (3) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (4) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (5) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (6) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (7) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (8) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (9) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (10) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (11) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (12) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (13) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (14) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (15) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (16) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (17) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (18) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (19) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (20) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (21) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (22) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (23) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (24) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (25) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (26) הגעלת כלים ומכירת חמץ בבני ברק תשע''ג - צילום שוקי לרר (27) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (1) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (2) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (3) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (4) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (5) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (6) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (7) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (8) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (9) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (10) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (11) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (12) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (13) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (14) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (15) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (16) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (17) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (18) שריפת חמץ תשע''ג בבני ברק - צילום שוקי לרר (19)