במעמד צנוע נקבעו מזוזות בבנין החדש של חברת ההצלה בשיכון סקווירא, בקביעת המזוזות כובדו תורמי הארגון וראשי המתנדבים | תיעוד

קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (1) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (2) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (3) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (4) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (5) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (6) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (7) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (8) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (9) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (10) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (11) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (12) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (13) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (15) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (16) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (17) קביעת מזוזות בבנין ההצלה דשיכון סקווירא (18)