משה פרנקל תיעד את מסורת הכלייזמרים בציון התנא רבי יוחנן הסנדלר זי''ע שמתחילה בשעה 2:00 בלילה ומסתיימת באור הבוקר המאורגנת ע''י הרב אברהם שפר שיחי' מטבריה | גלריה

כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (1) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (2) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (3) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (4) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (5) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (6) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (7) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (8) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (9) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (10) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (11) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (12) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (13) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (14) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (15) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (16) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (17) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (18) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (19) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (20) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (21) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (22) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (23) כלייזמרים בציון רבי יוחנן הסנדלר - צילום משה פרנקל (24)