הצלם אלישמע סנדמן מצפת, עשה 24 שעות במירון, ותיעד את האווירה לאורך הלילה והיום, הוידאו והתמונות מדברות בעד עצמן

אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (1) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (2) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (3) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (4) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (5) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (6) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (7) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (8) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (9) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (10) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (11) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (12) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (13) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (14) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (18) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (19) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (21) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (22) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (23) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (24) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (25) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (26) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (27) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (28) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (29) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (30) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (32) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (33) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (34) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (36) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (37) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (38) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (39) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (40) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (41) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (42) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (43) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (44) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (45) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (46) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (47) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (48) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (49) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (51) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (52) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (53) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (54) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (58) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (59) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (60) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (61) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (63) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (64) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (68) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (74) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (80) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (81) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (90) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (91) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (92) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (94) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (95) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (96) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (97) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (100) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (101) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (102) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (103) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (104) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (105) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (106) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (107) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (108) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (109) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (110) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (111) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (112) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (113) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (114) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (115) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (116) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (117) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (118) אווירת ל''ג בעומר במירון - צילום אלישמע סנדמן (119)