הגר"ח קנייבסקי הגיע לקבוע מזוזות באגף חדש שהתווסף לאגודת החסד 'רפואה וחיים', מרן התרשם מהפעילות שנפרשה בפניו והותיר את ברכתו החמה

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הגיע אמש (רביעי) לביקור מרגש במרכז אגודת 'רפואה וחיים' בבני ברק, כדי לקבוע מזוזה באחד האגפים החדשים במשרדי האגודה ומתוך הוקרה על הסיוע הרב שהם מעניקים לכלל ישראל.

קרא עוד:

[postim]

הגר"ח סייר במקום כשהוא מקבל סקירה מהנהלת האגודה ומהמנכ"ל הרב ברוך הימל על פעילויות אגפי האגודה הרבים להבאת שמחה ועזרה לחולה ולילד המיוחד ועל מגוון התחומים שהאגודה עוסקת בהם במסירות רבה, כאשר אל הסיור מתלווים גם ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס וראש עיריית ב"ב הרב אברהם רובינשטיין.

במהלך הביקור הובא לעיני הגר"ח מכתב תודה שנכתב בכתב ברייל ע"י עיוור שהשתתף בקייטנת ילדי רפואה וחיים, הגר"ח שליט"א עבר על כל המכתב כשהוא ממשש בהתרגשות את הכתב המיוחד מתחילתו ועד סופו.

לאחר קביעת המזוזה בירך את המתנדבים הידידים והתורמים שלא ידעו מצער וצוקה בביתם, ושיזכו להתחיל את הקמת בנין מרכז החסד בסייעתא דשמיא וברוב ברכה והצלחה.

בתחילת הערב קבע מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א מזוזה באגף החדש כשהוא מיסב למסיבת לחיים לרגל חנוכת האגפים, כן קבע מזוזה באחד האגפים, ראש ישיבת ויז'ניץ הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א.

צפו בגלריה | צילום: שוקי לרר JDN

ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (1) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (2) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (3) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (4) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (5) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (6) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (7) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (8) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (9) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (10) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (11) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (12) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (13) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (14) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (15) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (16) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (17) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (18) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (19) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (20) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (21) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (22) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (23) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (24) ביקור רבי חיים קנייבסקי בביקור ברפואה וחיים (25) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (1) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (2) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (3) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (4) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (5) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (6) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (7) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (8) ראש ישיבת ויז'ניץ הגר''מ ארנסטר ברפואה וחיים (9)