במחנה קרלין סטולין נערכה סעודת הודאה ומעמד הוקרה למשטרת ניו יורק וחברי חברת 'הצלה' לאחר החלמתו וחזרתו לקעמפ של בחור לאחר שטבע בבריכה ומצבו היה קשה || גלריה

סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (1) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (2) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (3) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (5) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (6) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (7) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (9) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (11) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (13) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (14) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (17) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (18) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (19) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (21) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (23) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (25) סעודת הודאה ומעמד הוקרה במחנה קרלין סטולין (26)