עשרות מוצ"י העדה החרדית ורבנים מכל שכבות הציבור השתתפו אמש (א') בכינוס רבנים לקראת שנת השמיטה תשע"ה הבעל"ט שנערך ע"י ועד הכשרות של העדה החרדית לליבון הלכות שמיטה וליידע את הרבנים בהתפתחויות השונות בתחום | בכינוס נשמעו דבריו של כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א, הראב"ד הגר''מ שטרנבוך שליט"א, הגאון רבי חיים יוסף בלויא שליט"א מו"צ, כ"ק האדמו"ר מטשאקווא שליט"א יו"ר ועד הכשרות, והגאון הגדול רבי אברהם דוב ליטמנוביץ שליט"א מו"צ ומרבני ועד הכשרות והשמיטה | גלריה