לא רק בניו יורק: גם ילדי ת''ת תולדות אברהם יצחק נהנו מהביןם הזמנים בקונטרי במאה שערים. צפו בתיעוד

קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ01 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ02 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ03 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ04 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ05 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ06 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ07 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ08 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ09 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ10 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ11 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ12 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ13 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ14 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ15 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ16 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ17 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ18 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ19 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ20 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ21 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ22 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ23 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ24 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ25 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ26 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ27 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ28 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ29 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ30 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ31 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ32 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ33 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ34 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ35 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ36 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ37 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ38 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ39 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ40 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ41 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ42 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ43 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ44 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ45 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ46 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ47 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ48 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ49 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ50 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ51 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ52 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ53 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ54 קאנטרי תולדות אברהם יצחק בירושלים - צילום ברוך אוביץ55