כינוס דייני קהל מחזיקי הדת | ומעמד הכתרת דיינים ל'בית דין מיוחד לדיני ממונות' שע"י קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא | בראשות ובמעמד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א | האורח הכבוד - הגאון הגדול רבי אשר ווייס שליט"א גאב"ד דרכי תורה | צילום: שוקי לרר JDN

אמש (יום רביעי) התקיים במעון קדשו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א, כינוס מיוחד בו הסבו יחדיו כשישים דיינים ורבנים מורי הוראה לסעודת ראש חודש לרגל מינוי הדיינים ל'בית דין מיוחד לדיני ממונות'. הדיינים ה"ה הרבנים הגאונים רבי מרדכי אייכלר שליט"א, חבר בי"ד המיוחד לענייני כשרות ומלפנים רב העיר עמנואל, רבי ירמי' אדלר שליט"א מרבני קהילת בעלזא בבני ברק ודיין בבי"ד חניכי הישיבות, רבי יצחק כ"ץ שליט"א דיין בבי"ד הישר והטוב, ל'בית דין מיוחד לדיני ממונות'.

קרא עוד:

[postim]

הכינוס התקיים כאמור בראשות ובמעמד כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א ובהשתתפות הרבנים הגאונים הצדיקים חברי הביד"צ דקהל מחזיקי הדת, רבנים, דיינים ומורי הוראה.

דברי פתיחה השמיע העסקן הרב מרדכי בריסק שליט"א, יו"ר קהל מחזיקי הדת. בכינוס המיוחד נשאו דברים הדיינים הרבנים הגאונים חבר הביד"צ רבי חיים יחיאל רויטמן שליט"א מבני ברק, רבי יוסף דירנפלד שליט"א מאשדוד ורבי שלמה בינעט שליט"א מירושלים.

עם כניסתו של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א לכינוס המיוחד, התכבד אורח הכבוד הגאון רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד דרכי תורה לשאת את המשא המרכזי.

עם תום דבריו המרגשים ושירת ניגוני התעוררות לקראת הימים הנוראים הבעל"ט שררה דממת כבוד בקהל עת פתח כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א לשאת מדברות קדשו לכבוד המעמד הנשגב והמרומם. בין הדברים הדגיש האדמו"ר שליט"א אודות מעלת השלום שצריך להיות בין הרבנים ובין כלל הציבור:

האדמו"ר שליט"א הרחיב אודות תפיקוד ופעילותו של הדיינים והרבנים בהדגישו: "היום צריך שיהיה ה'שופט' כ'שוטר', באשר אין שוטר שיש לו כוח לעשות פעולות שיתנהגו בדרך התורה. השופט – מורי הוראה והדיינים לא צריכים רק לפסוק בשאלות של יעלה ויבוא וברכת הגומל, אלא כל דיין ומורה צדק צריך לשמור בבית מדרשו על התנהגות הקהל"

אין צורך לגלות לכם איזה נסיונות יש היום ברשות הרבים וברשות היחיד. אנו יודעים שבדורות הקודמים הקימו קהילות קדושות, היו רבנים ודיינים, והיה להם כוח. כשאמרו מלה היו שומעים להם. היו מתאספים מפעם לפעם לטכס עצות ותחבולות כנגד רוח הזמן וכנגד רוח המקום. אנו יודעים היטב כמה היה זה קשה, אבל מעט האידישקייט שהחזיקה, החזיקה בזכות זה. על אחת כמה וכמה בזמנים של היום שאין לנו שום כוח, בוודאי שיש רק עצה אחת לראות שכל אחד ואחד יבוא יותר לביהמ"ד ויהיה דבוק בתורה ובשיעורי התורה, וכל זה יהיה מגנא ומצלא מכל הנסיונות וכל הרוחות הרעות.

מכתב אדמו"ר מבעלזא לדיינים

צילום: שוקי לרר JDN

כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (1) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (2) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (3) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (4) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (5) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (6) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (7) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (8) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (9) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (10) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (11) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (12) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (13) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (14) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (15) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (16) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (17) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (18) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (19) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (20) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (21) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (22) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (23) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (24) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (25) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (26) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (27) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (28) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (29) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (30) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (31) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (32) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (33) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (34) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (35) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (36) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (37) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (38) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (39) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (40) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (41) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (42) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (43) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (44) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (45) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (46) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (47) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (48) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (49) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (50) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (51) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (14) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (31) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (37) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (41) כינוס דייני קהילת מחזיקי הדת (48)