מרן הרב שטיינמן עלה בגילו המופלג לאורך ימים ושנים ירושלימה, למסור את שיחתו השנתית בהיכל ישיבת מיר, משם המשיך וביקר במעון האדמו"ר מבעלזא

אלפי אברכי ובחורי ישיבת מיר המעטירה בירושלים זכו אמש (שני) לשעה של משא קודש להכוונה והדרכה לקראת ימי הדין הניצבים לפתחינו, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, המוסר את משא החיזוק בהיכל הישיבה הקד' מדי שנה בשנה ערב הימים הנוראים.

קרא עוד:

[postim]

המשא השנתי מעורר בכל פעם דריכות רבה בקרב המוני האברכים והתלמידים אשר נותרו על מקומותיהם זמן רב קודם המעמד הגדול, על מנת לזכות ולהשתתף במעמד באולם ביהמ"ד שהמה בלומדים.

קודם למשא החיזוק עלה מרן ראש הישיבה שליט"א, לביתו של הגאון רבי רפאל שמואלביץ שליט"א, מראשי הישיבה, ד' ירפאהו ויחזקהו, המרותק לביתו מזה תקופה נוכח חוליו, ומרן ראש הישיבה שליט"א, בירכו לקראת השנה החדשה ואיחל לו רפואה שלמה בתושח"י.

לאחר מכן עלה מרן ראש הישיבה שליט"א, להיכל הישיבה הקד' למסירת משא החיזוק. אולם בית המדרש ומבואותיו היו גדושים בהמוני אברכים ובחורים אשר ביקשו לשמוע את דבר ד' בהכנה הראויה לימים הנוראים, מתוך חרדת הדין מפני המשפט הגדול והנורא.

במרכז הדברים אמר מרן ראש הישיבה: "עיקר עבודתנו בראש השנה היא להתכוון שכל מגמת חיינו הם אך ורק חיים של תורה", "כל החיים של יהודי זה תורה ובלי תורה אין חיים, תכלית העולם היא התורה, וממילא צריך בכל ר"ה להזכיר את ה'מתן תורה', ובזה אנו מזכירים שאנחנו רוצים לקבל את התורה וללמוד את התורה".

לאחר מכן המשיך מרן ראש הישיבה אל קרית בעלזא שם נכנס למעונו של האדמו"ר לברך ולהתברך בברכת השנים לקראת השנה שתתחדש עלינו לטובה.

תיעוד:

הרב שטיינמן בהיכל ישיבת מיר  (1) הרב שטיינמן בהיכל ישיבת מיר  (2) הרב שטיינמן בהיכל ישיבת מיר  (3) הרב שטיינמן אצל האדמו''ר מבעלזא (1) הרב שטיינמן אצל האדמו''ר מבעלזא (2)