גדולי האדמו"רים בארה"ב חותמים: "כל בר ישראל חייב להרים תרומתו למען הצלת העצורים בגין הבעת מחאתם למען קדושת ירושלים" • JDN מגיש את המכתב המלא

אדמו"רי ורבני ארה"ב שהתעדכנו על המתרחש בישראל, יצאו בסוף השבוע במכתב גינוי כנגד השלטונות בארה"ק, "אשר עושים שמות בציבור שומרי התורה והמצוות בארה"ק, ולא חסים על אבות ועל בנים להרע להם".

וכך מובא במכתב: "ועל זה יחרד לבנו כי שלוחי שלטון הרשע החליטו להשתיק את קול מחאת היהדות הנאמנה והתגוללו והתנפלו על העסקנים בעלילות שווא, ומרחפת עליהם סכנת מאסר לזמן רב".

במכתב הם מביעים הזדהות עם העצורים ועם מעשיהם: "ועתה בואו נחזיק טובה להני העסקנים החשובים מיקירי ירושלים של מעלה … הממשיכים במערכות הגבורה לגדור גדר ולעמוד בפרץ ומגנים על חומות ירושלים".

בסוף דבריהם, וזה עיקר המכתב, מחייבים האדמו"רים והרבנים החתומים, כל יחיד ויחיד מישראל להרים תרומה בעין יפה, למען ההוצאות הכספיות הכרוכות בהוצאת משפטם לאור של העסקנים העצורים. "חיובא רמיא על כל יחיד לתרום בעין יפה למען הצלתם".

על המכתב חתומים כאמור כל גדולי התורה והחסידות בארה"ב, "ועשית ככל אשר יורוך".

JDN מגיש את המכתב המלא.

המצלה-ראסעט-00