מי כעמך ישראל שאחרי מצותיך תרדוף נפשם ושום רדיפה של עוכרי ישראל ועוכרי הדת לא תשיגם המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד