במהלך ביקור של ראשי עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין והרבחנוך זייברט בסוכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א בבני ברק שב מרן ראש הישיבה ותקף את חברי הכנסת מיש עתיד הפוגעים ללא רחם בעולם התורה. צילום: שוקי לרר JDN

חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר39 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר01 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר02 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר03 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר04 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר05 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר06 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר07 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר08 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר09 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר10 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר11 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר12 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר13 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר14 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר15 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר16 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר17 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר18 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר19 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר20 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר21 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר22 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר23 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר24 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר25 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר26 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר27 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר28 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר29 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר30 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר31 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר32 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר33 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר34 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר35 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר36 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר37 חברי עיריית בני ברק אצל מרנן ורבנן - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר38