נטמן בזי'טומיר | הקהילה היהודית בזי'טומיר בראשות הרה"ג רב שלמה וילהלם נערכו לקראת ההילולא עם שתיה, נרות וסידורי תפילה ודרכי גישה | המונים יגיעו מכל קצוות תבל

ב"מרכז לתיעוד ושימור בתי העלמין היהודים ברחבי אוקראינה", מתכוננים בהכנה דרבא לקראת יום ההילולוא של הרה"ק מז'יטומיר בעל התולדות אהרן זי"ע, שרבים נושעו ונענו בתפילה על קברו.

קרא עוד:

[postim]

יום ההילולא שלו חל מחר (יום ב') כ"ו בתשרי, יום למחרת יום ההילולוא של רבו הגדול סניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זי"ע, שיום ההילולוא חל היום (יום א') ביום כ"ה בתשרי.

בקהילה היהודית של ז'יטומיר, מציינים בסיפוק רב על ההכנות וארגון המקום לכבוד יום ההילולוא עם שתיה ומזונות, נרות נשמה, ספרי תפילה ועוד – לטובת המתפללים הרבים, המגיעים מכל קצווי תבל.

הקהילה היהודית בז'יטומיר, היא בראשות רבה של מערב אוקראינה הרה"ג ר' שלמה וילהלם, שיחד עם מנהל בית חב״ד והחברה קדישא דז׳יטומיר, הרב נחשון רובין, דואגים ואחראים על הציון הקדוש במשך השנה כולה.

יצוין שסמוך ונראה נמצא גם האוהל הקדוש של נכדי וניני הרה"ק רבי מרדכי המגיד מטשארנאביל זכותם תגן עלינו.

אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (1) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (2) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (4) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (6) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (7) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (10) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (11) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (12) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (13) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (14) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (15) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (16) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (17) אוהל התלודות אהרן זצ''ל בז'יטומיר שבמערב אוקראינה (18)