הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הגיע לביקור במעונו של גאב"ד "דרכי תורה" הגאון רבי אשר וייס שליט"א • השניים התפלפלו בדברי הלכה, ושוחחו בענייני דיומא

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס001

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס002

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס09

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס10

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס003

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס03

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס04

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס05

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס06

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס07

הגרב''מ אזרחי אצל הר''א וייס12