מרנן ורבנן ראש הישיבות בכינוס אדיר למען רשימת יהדות התורה

ביום חמישי בשבוע שעבר, התכנסו במעונו של הגרש"י בורשטיין שליט"א ר"י קרית מלך, ראש הישיבות לכינוס מיוחד למען רשימת יהדות התורה, הכינוס התקיים כהמשך לכינוס מועצת גדולי התורה בראשות מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א בה השתתף באורח נדיר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, וכהמשך לכינוס ראשי הישיבות בירושלים במעונו של הגרב"מ אזרחי.

בערבו של יום חמישי האחרון התקיים כינוס מיוחד במעונו של הגרש"י בורשטיין שליט"א ר"י קרית מלך, הכינוס התקיים כהמשך לכינוס מועצת גדולי התורה בראשות מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א בה השתתף באורח נדיר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, וכהמשך לכינוס ראשי הישיבות בירושלים במעונו של הגרב"מ אזרחי.

קרא עוד:

[postim]

ראשי הישיבות דיברו דברים חוצבי להבות אש על הפגיעה בגדולי ומנהיגי הדור ועל הניסיון להטיל בהם דופי ח"ו, ראשי הישיבות עמדו בדברם על החמור מכל 'לפעור את הפה כנגד גדולי הדור' בניסיון לערער את סמכות ההנהגה.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א שאירח את הכינוס בביתו, פתח בדברים נרגשים ואמר: "ברשות ראשי הישיבות. על פי בקשת מרן ה'דרך אמונה' שליט"א אשר הדגיש בדבריו, כי לא מדובר באסיפה של בחירות אלא כינוס על כבוד התורה. מו"ר מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל היה מביא את דברי המדרש אמר רבי עקיבא למה נמשלו ישראל לעוף, מה עוף אינו יכול בלא כנפיים, עם ישראל אינם יכולים לעשות כלום בלא זקנים שהם מעמידים את ישראל. זה יסוד ושורש בעם ישראל.. ויש פירוש שאינם יכולים לעמוד בלא זקניהם, יש גדר של אין יכולים לעמוד, זה ממעמד הר סיני עד היום הזה. א"א בלא זקני הדור ותלמידי החכמים, אומנם תנועת 'דגל התורה' שמרן בעל האבי עזרי ייסד אותה, זה היה להעמיד את הקיום של כלל ישראל, ולהמשיך את הצביון של הישיבות בלא שום שינוי, וכל הפעולות נעשים מכוח של זקני הדור, וכעת שהכל נעשה מכוחם של מרן רבינו בעל האיילת השחר שליט"א ומרן רבינו בעל הדרך אמונה שליט"א, נמשיך בעיר התורה בני ברק להגדיל תורה ולהאדירה, יאיר ד' פניו אלינו ונקדש ונאיר שם שמים עד ביאת הגאולה במהרה בימים אמן".

הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א נשא דברים נלהבים ואמר: "בבחירות בדרך כלל רוצים נציגויות, אבל כיום נראה שבערים ב"ב בי-ם ובעוד מקומות ישנם שרוצים לפגוע בכבוד התורה והבחירות זה רק אמצעי לכך. יש אצל צעירים מטרה אחת ויחידה להוריד את כבוד זקני הדור. כבר היו דברים מעולם בעיר וילנא שעמדו אנשים לחלוק על רבן של ישראל מרן רבי חיים עוזר זצוק"ל ומרן החפץ חיים זצוק"ל עמד לצידו ולמרות זאת היו כאלה שניסו להילחם בזה. אח"כ כל העולם ידע מי זה מרנן הח"ח ורבי חיים עוזר. אני חושב שיש לדמות את המצב להיום. המציאות היא שגדולי וזקני הדור שחיים איתנו שיחיו לאורך ימים ושנים, כבר משנים לשנים יודע כלל ישראל את הנקיות שלהם והם לא מפחדים משום דברים, מדובר כאן במערכה אמיתית על כבוד התורה ואם ירד כבוד התורה וכבוד זקני ומנהיגי הדור באיזה אחוז שהוא, אין לשער את מה שהורדנו במציאות של כלל ישראל. נזכה שבאסיפה הזו במקום זכאי ובזמן זכאי נזכה להרמת קרן התורה בארץ ישראל".

כינוס בבית הגרשי בורשטיין  (2)

הגאון רבי משה אהרן ברוורמן שליט"א אמר בהתרגשות גדולה: "אין שום הסבר אחר למה שקורה כאן מלבד מחלוקת על אמונת חכמים! למה הם עושים את זה, זה לא ענייננו. גם מי שעושה את זה אין זה מענייננו. כל עניינם הוא להעמיד את כבוד התורה בצד, והאסיפה הזו נועדה רק להשיב את כבוד התורה. מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל מסר נפשו להשתית את הדור בהנהגת גדולי ישראל ואמונת חכמים, וזאת צריכה להיות המטרה של האסיפה הזו לרומם את כבוד התורה ואת הנהגת זקני גדולי הדור שליט"א.

הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א נשא דברים כשהוא מדגיש באומרו, כי הוא מדבר בשם אבי מורי שליט"א. "ברשות מרנן ורבנן. קטונתי לעמוד לפני ראשי ישיבות מרביצי תורה, אבל חזקה שליח עושה שליחותו. הדברים יהיו קצת חריפים אבל אני יגיד את מה ששמעתי. שאלתי לפני כמה דקות מה צריך להגיד כאן. וכה אמר לי מרן אבי שליט"א: 'תגיד להם שכתוב בגמרא שכל המבזה את גדולי הדור אין לו חלק לעולם הבא, וזה יותר גרוע ממחלל את השבת למרות שזה לא כתוב מפורש. הם יטענו שיש להם גדול הדור אחר, ועל כך אמר לי: אתה יכול לומר, אני ראיתי איך שהחזון איש ליווה אותו עד הדלת. יותר מזה לא צריך לומר ולא מכובד לומד יותר מזה. יש שמנסים לומר בצורת איומים ולהפחיד את הציבור. צריך לומר אנחנו לא מפחדים! אנחנו נקיים את 'ועשית ככל אשר יורוך' ובעזרת ד' נעשה ונצליח".

הגאון רבי יצחק הקר שליט"א פתח ואמר: "צריך לדעת שעולם התורה נתון בסכנה. בסכנה מבחוץ ללומדים ותומכים. אתם יודעים שעיקר התורה בא"י. המלחמה האחרונה של הסיטרא אחרא לוחמת על חייה, ומבצעת את כל הכוחות על התורה בארץ ישראל וזו הסכנה הגדולה מבחוץ. נגד זה נעמוד אי"ה. אבל יש סכנה מבפנים. זה דבר שלא יכולים מבחוץ לשבור, אז מגיע היצר הרע מבפנים וגורם בזיון תלמידי חכמים!.

"לאחרונה זה נהיה שיטה – בקור רוח, עם כוח הליצנות, מתלוצצים מגדולי הדור. כותב רבי חיים וואלזינר ב'רוח חיים' שהקנין תורה 'באימה ויראה' פירושו הוא, מקום שכינה אליו נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים, זה יש בד' אמות של הלכה. באותם ד' אמות שם השכינה שורה, זה הקנין של 'אימה ויראה'. מרנן שרי התורה שליט"א זה המציאות שלנו, ושמזלזלים בהם זה זלזול בקדש הקדשים! כמו שטיטוס עשה, זה מה שהם עושים!

בלי מוסרי התורה אין קבלת התורה. גדולי ישראל לא עומדים לבחירה. הגדולים שהועידו לנו משמים, הם הגדולים! אף אחד לא בוחר את הגדולים, הם נסמכו על ידי קודמיהם. וכיום התחדשה שיטה. בוחרים גדולים! אוספים צעירים ומדברים איתם דברי "הגיון לכאורה" שכולם ליצנות ולא רק שזה כביכול בחירות על גדולים, זה סתירה לגדולים אחרים. לפסול את גדולי הדור עם תורה שלמה של ליצנות, זדה מה שמתחולל היום.

אנחנו לא עוסקים כאן בכנס בחירות אנחנו עוסקים במרד פנימי בכלל ישראל ועל זה באנו לכאן לזעוק הם פשוט כורתים את הענף שעליו הם יושבים. היום בוחרים פלוני מחר יבחרו אחר, גדולים לא ניתנים לבחירה!

הגאון רבי זאב כהן שליט"א: אני מציע שכל ראש ישיבה ימצא את הדרך להעביר לתלמידיו מכל השנים ידיעה ברורה שלא אנחנו בוחרים את הגדולים. זה מהשמים במציאות ברורה. מי שמרן הסטייפלר זצ"ל סמך ידו עליו וציבור בני התורה קבלו את הנהגתו, משמים הובילו שהוא ינהיג את הדור וכל בני התורה רבנן ותלמידהון סומכים ידיו עליו. אנחנו לא עונים על קנטורים אלא מחנכים שהנהגת הדור משמים.

הגאון רבי בצלאל פנחסי שליט"א הדגיש בפתח דבריו, כי קיים היום בלבול באופן כללי בכוח השפעות או נטיות שונות, וגם לצערינו באברכים היקרים של בני עדות המזרח. "בחסד ד' לפני כעשור חוברנו עם עולם התורה וגדולי הדור, ויש כאלו ששמעתי שרואים שאפשר משהו חדש והוא לנתק אותם מעולם התורה. אסור למדוד גדולים ח"ו לומר מי גדול ממי אנחנו יכולים למדוד גדלות בכלל? אבל אם אסור לדבר לעשות, לשים פתק חדש פירושו שהישן לא בסדר זה גרוע מלדבר זה נתינת פסול, ישאלו אותו אחרי מאה ועשרים שנה תמיד הצבעת בפתק של הגדולים למה שמת פתק חדש מה הוא יגיד? הישן נפסל חלילה, איזה ביזוי כבוד התורה וזלזול יש בזה.

"באו אלי אברכים בחג האחרון ושאלו והתווכחו. בשלב מסוים התעורר לי כעס: אתה יודע שאתה מדבר אפיקורסות? ולפעמים מתוך קנאות אתה חושב שנהית צדיק. זה עובר את גבול האפיקורסות וזה ברור ומתוך כעסי שלחתי אותו מביתי בבושת פנים! לצערי בשבת האחרונה הייתי בירושלים וראיתי פשקווילים על הכביש עם קושיות על הנהגת 'דגל התורה' ואני משער מי זה העומד מאחורי הקושיות של אפיקורסות על המנהיגות. זה יוצר בלבול. עד שהצלחנו לחברם לעולם התורה נכנס מין יצר הרע לקעקע אמונת חכמים. אין כאן שני צדדים, זו לא מחלוקת. עלינו להיות ממושמעים לגדולי הדור ומועצת גדולי התורה ולא לזוז מהם כמלוא הנימה".

בכינוס השתתפו: רבי שלמה אנגלנדר שליט"א, ר"י בית שמעיה, רבי שמואל יעקב בורנשטיין, ר"י קרית מלך, רבי זאב ברלין, ר"י גאון יעקב, רבי צבי דרבקין ר"י גרודנא, רבי איתמר גרבוז, ר"י ארחות תורה, רבי יצחק הקר, ר"י גרודנא, רבי ברוך ויסבקר, ר"י בית מתתיהו, רבי נתן צבי זוכובסקי, ר"י חכמה ודעת, רבי מנחם יעקבזון, ר"י מאור יצחק – חמד, רבי דניאל יעקובוביץ, ר"י נחלת בנימין, רבי יאיר ישראלי, ר"י תפארת ישראל, רבי יעקב משה סגל, ר"י ברכת יוסף, רבי ישראל סוקל, ר"י אור יהודה, רבי אבינועם פוסטבסקי, ר"י ברכת יצחק – אור יהודה, רבי בצלאל פנחסי, ר"י ברכת אפרים, רבי אריה קובלבסקי, ר"י הדרת מלך, רבי שלמה קניבסקי, ר"י קרית מלך, רבי שלמה רביבו, ר"י הישיבה הגדולה אשדוד, רבי יגאל רוזן, ר"י אור ישראל, רבי אליהו רפול, ר"י כנסת שלום, רבי אברהם רקוב, ר"י תורת בצלאל, רבי דוד יצחק שפירא, ר"י באר יעקב, רבי יעקב שרהבני ר"י אוצרות התורה, רבי אליעזר כהנמן, נשיא ישיבת פוניבז', רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז', רבי א"י ליפקוביץ שהגיע בשליחות הגר"י אונגרישר השוהה בימים אלו בחו"ל, רבי זאב כהן מר"י מאור התלמוד, רבי נחמן פלונצק משגיח ישיבת סלבודקא, רבי מרדכי בונים זילברברג מר"י ברכת יצחק ורבה של שיכון ה'.

כינוס בבית הגרשי בורשטיין  (1)
כינוס בבית הגרשי בורשטיין  (3) כינוס בבית הגרשי בורשטיין  (4) כינוס בבית הגרשי בורשטיין  (5)

 

5 תגובות

למה לא הוזכרו דבריו של הגר"א כהנמן שליט"א בכינוס

גדול הדור זה אני

לא נכון ! אני.

ממש לא נורמלין.

לנורמלין, אז תפתח מפלגה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן