גלריה ראשונית מהעצרת ההמונית מתקיימת כעת בצומת בראילן בירושלים בראשות למעלה ממאתיים רבנים ובהשתתפות רבבות | צילום AFP

עצרת ירושלים - AFP1 עצרת ירושלים - AFP2 עצרת ירושלים - AFP3 עצרת ירושלים - AFP4 עצרת ירושלים - AFP5 עצרת ירושלים - AFP6 עצרת ירושלים - AFP7 עצרת ירושלים - AFP8 עצרת ירושלים - AFP9