‫בְּמִקְהֲלוֹת רִבְבוֹת עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל ‫| העצרת ההמונית בירושלים | גלריה ענקית

רבבות השתתפו הערב בעצרת המספד המרכזית לזכרו של מרן הראשל''צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק''ל במלאות השבעה להסתלקותו ‫| העצרת נערכה בסמוך לקברו שבבית העלמין סנהדיה על פני רחובות שמואל הנביא ובר אילן ‫| בעצרת אף נשאו דברי הספד כ''ק מרנן האדמורי''ם מבעלזא וצאנז שליט''א ‫| צלם בית מרן זצ''ל שוקי לרר מגיש גלריה ענקית

עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר001 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר002 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר003 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר004 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר005 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר006 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר007 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר008 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר009 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר010 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר011 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר012 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר013 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר014 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר015 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר016 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר017 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר018 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר019 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר020 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר021 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר022 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר023 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר024 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר025 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר026 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר027 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר028 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר029 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר030 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר031 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר032 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר033 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר034 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר035 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר036 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר037 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר038 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר039 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר040 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר041 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר042 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר043 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר044 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר045 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר046 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר047 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר048 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר049 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר050 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר051 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר052 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר053 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר054 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר055 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר056 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר057 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר058 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר059 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר060 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר061 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר062 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר063 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר064 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר065 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר066 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר067 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר068 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר069 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר070 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר071 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר072 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר073 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר074 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר075 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר076 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר077 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר078 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר079 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר080 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר081 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר082 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר083 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר084 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר085 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר086 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר087 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר088 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר089 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר090 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר091 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר092 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר093 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר094 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר095 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר096 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר097 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר098 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר099 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר100 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר101 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר102 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר103 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר104 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר105 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר106 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר107 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר108 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר109 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר110 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר111 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר112 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר113 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר114 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר115 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר116 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר117 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר118 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר119 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר120 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר121 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר122 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר123 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר124 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר125 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר126 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר127 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר128 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר129 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר130 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר131 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר132 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר133 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר134 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר135 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר136 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר137 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר138 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר139 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר140 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר141 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר142

2 תגובות

עם קהל כזה ברקת עוד יכול להיות שלו
קרויזר תפתח את העינים

עם קהל כזה ברקת יכול להיות שלוו לגמרי
קרויזר לא צריך לפתוח את העיניים מספיק לשבת על הגדר

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *