הבוקר הלך לעולמו בבית החולים מעייני הישועה בעל הייסורים ובעל המופתים הרה''ח ר' אברהם יוסף וייס זצ''ל שנתייסר במשך שנים ארוכות והיה רתוק למיטתו | ביום שלישי השבוע הגיע כ''ק האדמו''ר מסאדיגורא לבית החולים מעייני הישועה וביקר בחדרו | היום התברר כי אלו התמונות האחרונות לחייו | צילום: שוקי לרר