המעמד התקיים ביום הילולא קמא של הגאון רבי יעקב בלוי זצ"ל בעל הפתחי חושן שעמד שנים ארוכות בראש ועד הכשרות שעל ידי העדה החרדית | מרן הגאב"ד והראב"ד נשאו דברים במשנת בעל ההילולא | צילום: צלם מערכת אידישע טעגליכע נייעס

במוצאי שבת התכנסו לסעודת מלוה מלכה וכינוס חיזוק משגיחי ומפקחי ועד הכשרות של העדה החרדית לרגל ציון יום היא"צ הראשון של הגאון רבי יעקב בלויא זצ"ל שעמד בראש מערכת הכשרות רבות בשנים.

קרא עוד:

[postim]

בכינוס נטלו חלק בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, מרן הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א שאף נשאו דברים במשנת בעל ההילולא,כן השתתפו חברי הביד"צ שעל ידי העדה החרדית שליט"א, כמו"כ נשאו דברים לזכרו של הגאון נכדו הרה"ג ר' יצחק שלמה בלויא סד"ד הביד"צ, כ"ק האדמו"ר מטשאקווא שליט"א מראשי הרבנים בועד הכשרות, הגאון רבי אברהם יצחק אולמן והגאון רבי יוסף יהודה וויס הרבנים הפוסקים בועד הכשרות ממלאי מקומו של הפתחי חושן בעל ההילולא זצ"ל, וכן הגאון רבי אברהם דוב ליטמנוביץ מרבני ועד הכשרות שהאריך בעניני ההכנה לשנת השמטה המתקרב ובא בשנת תשע"ה הבעל"ט.

למשגיחים ניתן שי ספר "ברכת יעקב" על הלכות ברכות הנהנין וסעודה, וכן משא השמיטה של הגרא"ד ליטמנוביץ, וחוברת מיוחדת שיצאה לאור לקראת הכינוס אסופת עובדות ופניני הלכה מהגרי"י בלויא זצ"ל.

כמו"כ יצוין שלקראת היא"צ יצא לאור ספרו האחרון של הגרי"י בלויא על הלכות נדרים ושבועות, ספר "נדרי יעקב" שכבר בימים הראשונים לצאתו לאור נתקבל בחיבה אצל רבנים ויושבי על מדין רבנן ותלמידיהון.

כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד01 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד02 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד03 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד04 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד05 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד06 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד07 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד08 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד09 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד10 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד11 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד12 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד13 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד14 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד15 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד16 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד17 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד18 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד19 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד20 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד21 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד22 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד23 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד24 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד25 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד26 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד27 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד28 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד29 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד30 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד31 כינוס ועדת הכשרות ביום הילולת הגהצ יעקב בלוי זצל - שבט תשעד32