בבני ברק נערך הכינוס השנתי לעיון ברפואה והלכה ע''י ארגון בוני עולם בהשתתפות מאות • במעמד נשאו דברים כ''ק האדמו''ר מסאדיגורה, הרה''ג ר' יצחק שטרנבוך ועוד רבנים ומרצים • גלריה