ברוב מוחץ, זכה שגריר ספרד בארה"ב בבחירות לראשות עיריית מדריד • איזה חוק הבטיח לחוקק עם כניסתו לתפקיד, ואיך זה קשור ליהודים? • סיקור ותמונות

זה שנים רבות ששגריר ספרד בארה"ב מר פרננדו וילה לנגו, ניצב לימינם של העסקנים החרדים בארה"ב הנלחמים נגד השלטונות המעזים לחטט ולחפור בבתי קברות יהודיים ברחבי אירופה.

השגריר הספרדי נהג להיכנס לעובי הקורה ולהפעיל את קשריו ברחבי העולם כדי למנוע חילול כבוד הנפטרים, ואכן הראה את אותותיו ומנע חפירות קברים במספר ארצות החברות ב'איחוד הארופי'.

קרא עוד באתר:

[postim]

בתקופה האחרונה נערכו בחירות לראשות העיר מדריד, עיר הבירה של ספרד. השגריר התמודד על המירוץ לראשות העיר, ונבחר ברוב מוחץ. לאור זאת, בימים הקרובים ייאלץ השגריר להיפרד מאדמת ארה"ב, לעזוב את התפקיד המכובד בשגרירות לטובת תפקידו החדש – ראש עיריית מדריד.

טרם עזיבתו קיימו עסקנים חשובים מארה"ב מסיבת פרידה והוקרה. המסיבה נערכה בבית העסקן הרב שמואל יונה שלזינגר מראשי ארגון 'אדמת קודש', והשתתפו בה: הגה"צ רבי שלום אליעזר טייטלבוים שליט"א אב"ד סאטמאר בורו פארק, הרב אברהם יהושע העשיל בן האדמו"ר מקאפישניץ ארה"ב, רבי גרשון טננבוים רב דקהל בני ישראל בורו פארק, משולחים ורבני חב"ד, וכן הרב שמואל שלזינגר בנו של הגאון רבי אליקים שלזינגר ראש ישיבת הרמה בלונדון, הרב יצחק פליישר מחברי ארגון 'אדמת קודש' (למען קברי הקדמונים באירופה), וכן כמה מחברי עיריית ניו יורק, עסקנים ופוליטיקאים נוספים.

עורך הדין החרדי איזי גולדברג פתח את המסיבה והסביר את מטרתה. אחריו העניק הקונסול החרדי ר' דוד גרינפלד מבורו פארק תעודת הערכה והוקרה מיוחדת לשגריר הספרדי, מטעם ארגוני הקודש למען הצלת קברי הקדמונים ברחבי אירופה. לאחריו נשא שיחה קצרה מר דאמיניק רעקי יו"ר ועדת הכספים של ניו יורק.

לסיום התכבד הגר"ש שלזינגר לשאת דברים. הגר"ש הפתיע את הנוכחים והקריא מכתב ששלח עמו אביו ראש ישיבת הרמה לונדון, וראש הוועד להצלת בתי הקברות באירופה, בו הוא מגולל: "לפני כ-12 שנה תיכננו שלטונות צרפת לחפור ולחטט בקברי יהודים בארצם. באותם הימים חיפש הוועד להצלת הקברים גורם כלשהו בעל השפעה על השלטונות שיניע אותם מהמהלך, ואכן נמצא אחד כזה, מר ניקולא סרקוזי שהיה אז חבר עירייה באחד הערים. הוא הצליח להפעיל קשריו ולסכל את התוכנית, והביא לביטולה.

"ברכתי אותו אז, שבזכות הצלתו את בזיון הנפטרים יזכה ויעלה עוד לגדולה. לא עברו שנים מועטות, ומר ניקולא סרקוזי נבחר לכהן כנשיא צרפת, בו הוא משמש גם היום. עם ניצחונו הרגיש סרקוזי צורך להודות, ושלח מכתב הודאה לרבני הוועד, בו הוא מודה להם על הברכה שבזכותה גבר על כל המתמודדים.

"ובכן", פנה הגר"א שלזינגר במכתבו לשגריר הספרדי, "הוא מאמין בכל לבו כי רק בזכות עמידתו האיתנה והעיקשת נגד חילולי קברים זכה ונתעלה לתפקיד רם שכזה". הגר"א סיים את מכתבו, ובירכו שיזכה לעלות מעלה מעלה מתפקיד ראש העיר לנשיא ספרד.

השגריר התרגש מאוד מהדברים אשר נגעו ללבו, והבטיח כי מיד כשייכנס לתפקידו יעלה חוק האוסר באופן גורף כל סוג של חיטוטי קברים במדינות האיחוד האירופאי. השגריר לא הסתפק בכך, וחתם את הבטחתו ע"ג מסמך אותו העביר לידי העסקן ר' יצחק פליישר, מחברי הארגון.

במסיבה

השגריר מקבל תעודת הודאה

הרב שלעזינגער מקריא את המכתב

השגריר חותם על ההתחייבות

השגריר עם הרבנים והעסקנים