הוא טוב ליהודים כנראה יש לו שורש יהודי בנשמה. טוב עושים היהודים שמכבדים אותו כל כך ונותנים לו כבוד, כדי שיזכור אותנו בצורה טובה וירצה לעזור גם בעתיד כדי לקבל כבוד כזה.