ברנה בשמחה ובצהלה יחנכו חסידי בעלזא את הרחבת היכל ביהמ"ד הגדול בירושלים, בשילוב הכנסת ספר תורה | המעמד ייערך ביום ראשון הקרוב.

שמחה והתרגשות בחצר הקודש בעלזא, לקראת חנוכתו של בית המדרש הגדול בירושלים, שהורחב באחרונה בצידו הצפוני. המעמד יתקיים אי"ה ביום ראשון הקרוב לס' 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', כ"ה שבט.

קרא עוד:

[postim]

בית המדרש הגדול של כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א שבמרכז העולמי בקרית בעלזא נחנך לפני כ-15 שנים, וכבר בעת חנוכתו הראשונה ברור היה כי ההיכל הענק צר מהכיל את המוני החסידים המסתופפים בצל הקודש בימים הנוראים, בחגים ובשבתות השנה. במשך שנים המתינו חסידי בעלזא בציפיה דרוכה לקראת הרחבתו של בית המדרש 'בית יעקב', ובשנה האחרונה התגייסה למטרה נעלה זו משפחת ענגל הנכבדה, לצד התגייסות נרחבת מצד כלל בני הקהילה שתרמו איש איש כפי יכולתו לפאר ולרומם את בית ה'.

עם סיום העבודות והתקרבות מועד חנוכת בית המדרש המחודש והמרווח, עומדים חסידי בעלזא כשהם מלאי התרגשות לנוכח הרחבתו של ההיכל, העומד מושלם בפארו והדרו, כראוי וכיאה לבית ד'.

בבעלזא מזכירים לטובה את משפחת ענגל מארה"ב, ובראשם הרה"ח ר' ישכר דוב ענגל ז"ל, שהיה מהעסקנים הגדולים והמכובדים לבית בעלזא, ומהנחשונים לעזרה בבניית בנין המרכז העולמי בגופו ובמאודו בכל נימי נפשו, ואתו עמו אחיו יבלחט"א הרה"ח ר' יהושע שליט"א מחשובי וטובי הנגידים והעסקנים לבית בעלזא. האחים לבית ענגל תרמו תרומה ניכרת שאפשרה את בניית ההיכל הגדול לעילוי נשמת אביהם הרה"ח ר' יעקב ענגל ז"ל, ועתה השלימו בני המשפחה את מלאכתם נאמנה והיו הנחשונים בתרומה נדיבה להרחבת ההיכל הקדוש.

מעמד חנוכת הבית תיערך בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה נדבת בני הרה"ח ר' יהושע ענגל שיחיו, שיוכנס ברוב המון חוגג להיכל ביהמ"ד הגדול והקדוש, בהשתתפות גדולי התורה, אדמורי"ם, רבנים וראשי ישיבות ובראשם כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א. התהלוכה לכבודה של תורה תצא ברב עם ובקול רנה ותודה והמון חוגג מבית הנדיב ברח' תכלת מרדכי 15 בשעה 6:30 בערב בהשתתפות המוני ציבור אנ"ש מכל רחבי הארץ.

ביום ג' השבוע סייר האדמו"ר מבעלזא שליט"א בהיכל המורחב, יחד עם הגבאי הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין שליט"א וראשי הנהלת ביהמ"ד הגדול, בכדי לפקח מקרוב על השלמת העבודות לקראת המעמד המיוחד, הרבי הביע קורת רוח מרובה מאשר ראו עיניו. במהלך הביקור הוא פנה גם לסייר בכולל 'מתיבתא' – המיועד לאברכים צעירים ושוחח עם ראש הכולל הרה"ג ר' יונתן פויגל שליט"א כשהוא מתעניין על סדרי הלימודים בכולל.

חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא01 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא02 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא03 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא04 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא05 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא06 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא07 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא08 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא09 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא10 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא11 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא12 חנוכת הרחבת ההיכל המרכזי בקרית בעלזא13