מאירים את תל אביב • בימים אלו הוכרז על פתיחת ישיבה קטנה לבחורים מצויינים 'היכל ברוך' שע''י מוסדות שער אשר • הישיבה עומדת תחת נשיאותו של מרן הגרי''ג אדלשטיין שליט''א • צפו בגלריה ממעמד פתיחת הישיבה, צילום: יוני פ.

במעמד רב רושם נערך כנס היסוד ומעמד הפתיחה לישיבה קטנה לצעירים מצוינים: 'היכל ברוך' שע"י מוסדות 'שער אשר' בקרית שלום בת"א בראשות ראש המוסדות המרא דאתרא הגאון רבי שמעון אשר שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

הישיבה מיוסדת ומושתתת עפ"י הכוונתם של גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א ובראשם עומד מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פוניבז', ובנשיאות הגאון רבי צבי סימן טוב שליט"א. ישיבת "היכל ברוך" זוכה גם כן לעידודם של מרן הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' והגאון הגדול רבי ברוך דב דיסקין שליט"א ראש ישיבת אורחות תורה, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א ורבנים גדולים וחשובים נוספים.

הגאון הגדול רבי ברוך דב דיסקין שליט"א ר"י אורחות תורה שנכח במעמד דיבר על כך שהחפץ חיים אמר שכשמסמנים מפה יש עיירות גדולות ויש קטנות אבל במפה שאצל הקב"ה המפה מסומנת אחרת, איפה שיש מקום של תורה זאת העיר הגדולה, כאן בקרית שלום בת"א זאת העיר הגדולה, זה המרכז האמיתי של העיר, ב"ה שזכינו שמקימים כאן ישיבה קדושה והשמחה היא גדולה מאוד, כמו"כ שיבח את המרא דאתרא הגאון רבי שמעון אשר שליט"א על כל פעילתו הרחבה, וסיים שיזכה להמשיך הלאה להפיץ את התורה מתוך הרחבת הדעת.

גם הגאון רבי צבי מובשוביץ שליט"א רבה של שכונת צ'לנוב בעיר התרגש מאוד להכריז על הקמת הישיבה ואמר שזהו ממש מעמד של מתן תורה, ועל דרום ת"א אפשר לאמר הרוצה להחכים ידרים. כמו כן עמד על אמרת חז"ל מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך והסביר שאפשר לאמר שמעט אפי' משהו דוחה את החושך וזהו מתי שנעשה לש"ש בפנימיות, ב"ה כמו שאני מכיר את ידידנו המרא דאתרא הרב ר' שמעון למעלה מ-30 שנה שרצונו להנחיל את התורה לכל יהודי ויהודי בודאי שיהיה המקום מגדל אור לתורה שישפיע על כל העיר כולה.

לאחר מכן דיבר בקול חוצב להבות הגאון הגדול רבי צבי סימן טוב שליט"א בערך עסק התורה והזכיר את מאמר חז"ל יקרה היא מפנינים וכו' והסביר שאין שום השוואה לתורה שהיא הדבר הכי חיוני בעולם אין דבר יותר נצרך יותר חשוב יותר קובע יותר בונה מהתורה הקדושה שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. והוסיף שהישיבה הקדושה שקמה פה היום "היכל ברוך" היא עוד נדבך בפעולותיו החשובות והיקרות של המרא דאתרא.

הרבנים הגאונים רבי יוסף שעשוע שליט"א רב קהילה בחולון וראש מוסדות בית יוסף ורבי משה קורט שליט"א רב קהילה בת"א דיברו בנחיצות שבדבר בהקמת ישיבה לצעירים מצוינים באזור ע"י הגר"ש אשר שליט"א משני טעמים עיקריים. האחד שתהיה הישיבה אקסטרנית (כפי הוראת הגרי"ג אדלשטיין) שיש בחורים שקשה להם מאוד המרחק והפנימיה, ודבר שני שמורנו הגר"ש אשר הוא ת"ח עצום שמבין בנפש הילד והרבה מתיעצים עימו בעיניני חינוך והוא ג"כ פוסק גדול, דבר שיהיה לתועלת הישיבה. עוד ציינו הרבנים שרואים ב"ה שמה שעושה המרא דאתרא בכל זמן ועת ה' עימו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו ובכל מקום שהוא שם יש הצלחה גדולה.

את הכנס סיים הגאון רבי שלמה רביבו שליט"א ראש הישיבה הגדולה באשדוד "תורת דוד" ואמר ששמענו ממרן הרב שטינמן שאמר שכשמכניסים ספר תורה צריך לראות ולשמוח כאילו זה הספר תורה היחידי שיש, כך גם פה אמר הגר"ש רביבו צריך לראות כאילו הישיבה המוקמת פה היום "היכל ברוך" היא הישיבה היחידה שמוקמת, במיוחד שפה מתייעצים בכל דבר וענין עם גדולי הדור וגדולי ראשי הישיבות שליט"א.

כמו"כ נכחו עוד רבנים חשובים רבני הקהילות שבאזור וביניהם הרבנים הגאונים רבי חיים רבי, רבי עזרא טראב ורבי אדיר עמרוצי שליט"א.

ישיבת "היכל ברוך" תשכון בע"ה במבנה החדש והמפואר של מוסדות שער אשר שהוקם לא מזמן, ותהווה מקום גדול לתורה ויראה בע"ה.