שלטי העצרת יכללו בין היתר את הסיסמה "ביבי שכח מה זה להיות יהודי" על משקל האמרה המפורסמת שלו בשיחה עם הגר"י כדורי זצ"ל על השמאלנים "ששכחו מה זה להיות יהודים" | שלט נוסף משווה את ממשלתו לממשלת אחשוורוש: "כי נמכרנו אני ועמי".