כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א ערך ביקור מרגש באגודת "רפואה וחיים"

במהלך שהותו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בארץ הקודש כשכל דקה במסע המלכות מחושבת ומנוצלת עד תום, הקדיש האורח הדגול כ"ק האדמו"ר זמן מיוחד לבוא לביקור במשרדי ממלכת החסד של אגודת "רפואה וחיים".

סיבת הופעתו הנדירה הינה ביטוי נרגש לתחושות ההערכה לפועליהם הכבירים של אנשי "רפואה וחיים" ומתוך היכרות אישית עם העוסקים במלאכת הקודש להביא שמחה וישועה לאלפי חולים וילדים מיוחדים מכל הקהילות והחוגים מתוך אהבת ישראל טהורה ורחימאית.

תחילה קבע מזוזה בפתח אחד האגפים החדשים, לאחר קביעת המזוזה בירך כי יזכו לעסוק במקום זה רק בדברים משמחי לב ולא במקרים מצערים ח"ו, אח"כ הסב למסיבת לחיים כשהאדמו"ר מאציל את ברכתו למנכ"ל האגודה הרב ברוך הימל, ליו"ר האגודה הרב יצחק רוט וליועץ הרפואי הרב יצחק שטרן שזכה לשמש בקודש אצל חותנו כ"ק בעל ה"ישועות משה" זצוק"ל ולסגן היו"ר הרב יחזקאל כהן.

כן התבטא האדמו"ר בפני חברי ההנהלה כי עד כה שמע על פעולותיהם כשהנהלת האגודה ביקרה במעונו שבקרית יואל מונרו, וכן מבני קהל עדתו הנהנים ומסתייעים רבות באמצעות האגודה וכעת נוכח לראות גם מקרוב את שגב מעשי החסד הברוכים בכל התחומים והאגפים.

האדמו"ר שליט"א התרגש למראה עיניו בראותו את ילדי אגף החניך המיוחד וניגש לברכם אישית מתוך התרגשות וסערת נפש.

אחד ההורים שנכח במקום ניגש יחד עם בנו המיוחד לקבל את ברכת האדמו"ר ואמר לו "מאז שבני החל להשתתף בקייטנות השבת ובכל הפעילויות והנופשונים של האגודה הביא הדבר רווח והצלה לכל בני משפחתי כשהדבר מקל במאוד על הטיפול ביתר בני המשפחה הבריאים ונותן להם כח להמשיך בהתמודדות היומית" אמר ההורה לחניך המיוחד לכ"ק האדמו"ר שליט"א שהתרגש עד דמעות לשמוע עד כמה שרפואה וחיים והרב נפתלי ויינברגר מנהל האגף עוזרים לו ולמשפחתו.

ברכה מיוחדת ונרגשת האציל בקודש על כל תורמי האגודה באומרו "כל התומך ועוזר במוסד קדוש זה בגוף ובממון, יזכה שלא יצטרך להגיע לעזרתם"