גלריה מקריית העתיד של הציבור החרדי בטבריה- קריית צאנז, עם סיום שלב א' והתקדמות מואצת בשלבי ב' וג' | רבני הקהילות קבעו את 'תקנת השוק'

נוצר תאנה יאכל פריה: לפני למעלה משנה, הורה כ”ק אדמו”ר מצאנז שליט”א לראשי וועדת הדיור לפעול להקמת קרית צאנז החדשה בעיר טבריה.

וועדת הדיור של החסידות, פעלה ללא לאות לרכישת המתחמים שם כבר נבנים בפועל עשרות יחי”ד, כאשר בימים אלו מואצת ההתקדמות עם סיום שלב א' וגמר החיפוי החיצוני והכניסות העליונות, פיתוח השטח מואץ בשלב ב' וג' כולל פריצת דרכים, יישור השטח והכשרתו לבנייה, קירות תמך, בהכנה לבנייתם של עוד מאות יחי”ד, בסופו של תהליך כעבור מספר שנים צפויה הקריה החסידית בטבריה עילית לאכלס למעלה מ400 משפחות מקרב החסידות.

קריית צאנז בטבריה נהנית מביקושים גבוהים בזכות ההקפדה על איכות וטיב הבניה, ובזכות המיקום האקסקלוסיבי על צלע הר הצופה לצפת ולכינרת, כאמור, מאות מחסידי צאנז רכשו דירות בקריה, והם צפויים לעבור לגור במקום עם אכלוס הפרוייקט בעוד מספר חודשים. חברת רם נדלן שבבעלות ר' מנדי רייך ור' יואל שטרן יזמה ובונה את הקריה.

עקב גל הזוגות הצעירים הרוכשים דירות בפרוייקט ולקראת האכלוס הצפוי באזור המבוקש, ישנם רוכשים המעוניינים לקנות דירה בקרבת מקום לקריית צאנז, יצאו בקהילת צאנז יחד עם קהילת קרלין בטבריה בקריאה "תקנת השוק" שלא ירכשו דירות בצורה פיראטית ללא אישור שמאים כדי שלא לגרום לעליית מחירים.

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (1)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (1)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (2)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (3)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (4)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (5)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (6)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (7)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (8)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (9)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (10)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (11)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (12)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (13)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (14)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (15)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (16)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (17)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (18)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (19)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (20)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (21)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (22)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (23)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (24)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (25)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (26)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (27)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (28)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (29)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (30)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (31)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (32)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (33)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (34)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (35)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (36)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (37)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (38)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (39)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (40)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (41)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (42)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (43)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (44)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (45)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (46)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (47)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (48)

קרית צאנז טבריה אדר ב' תשע''ד (49)