צעירי הצאן בחיידר דושינסקי נקהלו ועמוד על נפשם בשמחת נעורים זכה ● גלריה כיתתית ● אה... ויש גם כיתה עם ילד אחד ● צילום: שוקי לרר

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (1)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (2)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (3)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (4)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (5)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (6)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (7)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (8)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (9)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (10)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (11)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (12)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (13)

תלמוד תורה דושינסקי פורים תשעד תחפושת (14)