ת"ת רוזי'ן צהל ושמח בראותו יחד את כל תלמידיו ● תכלת מרדכי, אדום יוסף, ובעיקר שחור הגיוס, מוארים בשמחת הפורים ● צילום: שוקי לרר

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (1)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (2)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (3)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (4)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (5)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (6)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (7)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (8)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (9)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (10)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (11)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (12)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (13)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (14)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (15)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (16)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (17)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (18)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (19)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (20)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (21)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (22)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (23)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (24)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (25)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (26)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (27)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (28)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (29)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (30)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (31)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (32)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (33)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (34)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (35)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (36)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (37)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (38)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (39)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (40)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (41)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (42)

תלמוד תורה רוזין תחפושת פורים תשעד (43)