בחיידר לעלוב נערך טיש בראשות שורת אדמו"רים ורבנים (ילדים) ● הקוזקים רקדו לפניהם, טפח מעל הקרקע ● וחסידים... ברינה יגילו ●צילום: שוקי לרר

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (1)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (2)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (3)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (4)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (5)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (6)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (7)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (8)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (9)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (10)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (11)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (12)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (13)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (14)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (15)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (16)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (17)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (18)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (19)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (20)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (21)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (22)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (23)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (24)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (25)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (26)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (27)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (28)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (29)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (30)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (31)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (32)

תלמוד תורה לעלוב תחפושת פורים תשעד (33)