אלפים בהלוויית הגאון הרב יוסף לעווי זצ"ל • נסתלק לעולמו בחטף והוא בן 49 בלבד • הותיר אחריו ברכה את סדרת הספרים "מנהג ישראל תורה"

אלפים ליוו שלשום (ג') למנוחות את הגאון החסיד רבי יוסף לעווי זצ"ל, שנפטר באורח פתאומי והוא כבן 49 שנה בלבד.

רבי יוסף זצ"ל נולד בשנת תשכ"ה לאביו רבי ניסן לעווי ז"ל מוינה שבאוסטריה שנפטר לפני עשר שנים, בית אביו היה מהמחזיקים והמסייעים למוסדות סאטמאר ואף זכה כי האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמאר זצ"ל היה מתאכסן בצל קורתו.

הרב לעווי, חיבר את סדרת הספרים הידועה "מנהג ישראל תורה" – על כל מנהגי ישראל לפי סדר השו"ע, זכה הרב המנוח וספריו הייחודיים נתקבלו באהדה בכל תפוצות ישראל.

לפני כיומיים נפל המנוח למשכב באופן פתאומי וקשה כשהוא סובל מדלקת קרום המח, וכאמור, אתמול השיב את נשמתו ליוצרה – לתדהמת לב בני משפחתו, מכריו ומוקיריו.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך בחייו זכה להשיא כמה מילדיו אך עדיין בביתו נותרו יתומים שלא באו עדיין בברית הנישואין.

אלפים ליווהו בדרכו האחרונה, בהלוויה שיצאה מבית המדרש בית חיים יהושע בבורו פארק שם קבע את מקום תפילתו. בראש המספידים היו האדמו"ר מסאטמר, האדמו"ר מבית חיים יהושע ועוד. לאחר מכן, יצא ארונו לבית החיים בקרית יואל שם נטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (1)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (2)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (3)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (4)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (5)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (6)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (7)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (8)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (9)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (10)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (11)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (12)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (13)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (14)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (15)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (16)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (17)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (18)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (19)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (20)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (21)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (22)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (23)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (24)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (25)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (26)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (27)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (28)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (29)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (30)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (31)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (32)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (33)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (34)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (35)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (36)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (37)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (38)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (39)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (40)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (41)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (42)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (43)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (44)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (45)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (46)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (47)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (48)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (49)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (50)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (51)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (52)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (53)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (54)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (55)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (56)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (57)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (58)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (59)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (60)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (61)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (62)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (63)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (64)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (65)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (66)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (67)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (68)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (69)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (70)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (71)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (72)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (73)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (74)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (75)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (76)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (77)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (78)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (79)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (80)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (81)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (82)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (83)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (84)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (85)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (86)

אלפים בהלוויית הרהג יוסף לעווי בעל מנהג ישראל תורה זצל JDN (87)