נקהלו היהודים בכל עריהם • גם במלבורן שבאוסטרליה הרחוקה חגגו את חג הפורים • צילום: JDN

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (1)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (1)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (2)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (3)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (4)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (5)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (5)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (6)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (7)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (8)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (8)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (10)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (11)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (11)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (12)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (12)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (13)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (13)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (14)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (14)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (15)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (15)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (16)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (16)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (17)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (18)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (19)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (18)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (10)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (9)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (7)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (6)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (2)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (3)

מלבורן אוסטרליה פורים תשעד JDN (4)