מאות אנשי עסקים התאספו ליומיים של “ירחי כלה” בקיבוץ חפץ חיים • הגרב"ד פוברסקי בכינוס: "ה"אחים" הרודפים את התורה, הם ה'עמלק' של דורנו" • משא אמונה מיוחד שמעו המשתתפים מפי הרב שמעון גרוס ששכל את בנותיו באסון ההדברה

מאות אנשי עסקים התאספו ליומיים של “ירחי כלה” בקיבוץ חפץ חיים, ארגון 'ארחות יושר' לחיזוק לימוד המוסר שיזם את הכינוס, תכנן את סדר היום באופן בו בין סדרי הלימוד ושיעורי התורה, שומעים המשתתפים גם דרשות מוסר והתחזקות בדגש על חיבור לדרך ארץ שקדמה לתורה.

הגרב"ד פוברסקי שליט"א מסר למשתתפים שיעור עמוק ועיוני, ובסופו נשא דברי חיזוק הנוגעים לתקופה "כבר הרבה דיברו ודיברו על המצב פה בארץ ישראל, יש אנשים שרודפים את התורה ומנהלים מלחמה בתורה, הם אומרים 'אחים' והם פשוט רודפים את התורה, כתוב שבכל דור יש עמלקים והם העמלק של דורנו. כתוב שיהיה מלחמה לה' בעמלק עד שיבוא המשיח"

"אני רוצה להגיד דבר אחד, תמיד היה עמלק – לפני קבלת התורה, כך היה במעמד הר סיני שקודם לכן היה עמלק, וכן בימי מרדכי ואסתר שהיה המן קודם פורים, שהרי על פורים כתוב שהיה קבלת התורה מאהבה, קבלה חדשה, חושבני שגם עכשיו זה כך, גם השנה הם העבירו את החוק קרוב לפורים קצת, שנזכה לקבלת התורה מחודשת"

"כתוב שהגאולה האחרונה תהיה רק בזכות התורה, שמשיח יבוא זה יהיה בזכות התורה, כתוב שלפני שיבוא משיח תרבה הדעת בישראל וכעת אנו עוסקים בזה פה בירחי כלה, זה לא סתם תקופה – אלא הכנה לביאת משיח צדקנו, והירחי כלה מוסיף מאד לזה, וזכות התורה תגן עלינו ונזכה שבזכות התורה נזכה להביא את המשיח במהרה בימינו אמן".

ירחי כלה תשעד 2 (1)

ירחי כלה תשעד 2 (2)

ירחי כלה תשעד 2 (3)

ירחי כלה תשעד 2 (4)

ירחי כלה תשעד 2 (5)

ירחי כלה תשעד 2 (6)

ירחי כלה תשעד 2 (7)

ירחי כלה תשעד 2 (8)

ירחי כלה תשעד 2 (9)

ירחי כלה תשעד 2 (10)

ירחי כלה תשעד 2 (11)

ירחי כלה תשעד 2 (12)

ירחי כלה תשעד 2 (13)

ירחי כלה תשעד 2 (14)

ירחי כלה תשעד 2 (15)

ירחי כלה תשעד 2 (16)

ירחי כלה תשעד 2 (17)

ירחי כלה תשעד 2 (18)

ירחי כלה תשעד 2 (19)

ירחי כלה תשעד 2 (20)

ירחי כלה תשעד 2 (21)

ירחי כלה תשעד 2 (22)

ירחי כלה תשעד 2 (23)

ירחי כלה תשעד 2 (24)

ירחי כלה תשעד 2 (25)

ירחי כלה תשעד 2 (26)

ירחי כלה תשעד 2 (27)

ירחי כלה תשעד 2 (28)

ירחי כלה תשעד 2 (29)

ירחי כלה תשעד 2 (30)

ירחי כלה תשעד 2 (31)

ירחי כלה תשעד 2 (32)

ירחי כלה תשעד 2 (33)

ירחי כלה תשעד 2 (34)

ירחי כלה תשעד 2 (35)

ירחי כלה תשעד 2 (36)

ירחי כלה תשעד 2 (37)